więcej...

21 marca br. w miejskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z przedstawicielami Subregionu Brzeskiego i zaproszonymi beneficjentami realizującymi projekty przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

więcej...

Trwają roboty związane z realizacją partnerskiego projektu Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".

więcej...

Dokumentacje projektowe, które zostały opracowane w ramach projektu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" na rzecz Gminy Brzeg ułatwiły aplikowanie o środki zewnętrzne.