W dniu 8 czerwca 2015 komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o przetargach na opracowanie studiów wykonalności inwestycji. Przetargi te dotyczyły zadań Gminy Olszanka i Powiatu Brzeskiego.

 

W przetargu na opracowanie SWI dla Gminy Olszanka wpłynęło 37 ofert, a w przetargu na opracowanie SWI dla Powiatu Brzeskiego – 6 ofert. Zadania, dla których wykonawcy przygotują SWI dotyczą inwestycji drogowych (Gmina Olszanka) oraz rozbudowy i termomodernizacji Zakładu Opieki Leczniczej (Powiat Brzeski).

 

Obecnie trwa ocena ofert. O wynikach postepowania poinformujemy w późniejszym terminie.

Szczegóły dotyczące tych postępowań znajdują się na stronach http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2015&mc=5&eid=1144 (Gmina Olszanka) oraz http://bip.brzeg.pl/?przetargi=1&rok=2015&mc=5&eid=1145 (Powiat Brzeski).