więcej...

30 września br. zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

więcej...

2 września 2016 w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej samorządów współtworzących Subregion Brzeski. Partnerstwo podpisali przedstawiciele gmin wchodzących w skład tej inicjatywy (Brzeg-lider Subregionu, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz oraz Gmina Wiejska Oława) i Powiatu Brzeskiego.

więcej...

Włodarze gmin i powiatu wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego spotkali się 15 lutego 2016 r.  w celu omówienia kierunków dalszej współpracy w ramach działań podejmowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.