5 kwietnia 2017 w Małej Sali Stropowej brzeskiego Ratusza odbyło się spotkanie przedstawicieli członków Subregionu Brzeskiego. Tematem wiodącym była Efektywność energetyczna i Odnawialne Źródła Energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz niska emisja – szanse i możliwości. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele – doradcy energetyczni – Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Wrocławiu.

Zdjęcia: https://brzeg.pl/archiwum-aktualnosci/53185-spotkanie-subregionu-brzeskiego/

więcej...

19 stycznia 2017 zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

więcej...

Zakończyła się realizacja wspólnego zadania Powiatu Brzeskiego, Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1174O na odcinku od Ronda Solidarności w Brzegu do końca miejscowości Zielęcice.