W dniu 3.11.2016 w Urzędzie Miasta w Brzegu spotkali się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego. Obecni byli przedstawiciele gmin: Olszanka, Skarbimierz, Lubsza i Brzeg oraz Powiatu Brzeskiego. Podczas spotkania omówiono plany związane z najbliższymi naborami wniosków o dofinansowanie i planowanymi inwestycjami w tym zakresie.

Zdjęcia: https://brzeg.pl/aktualnosci/45617-subregion-brzeski-robocze-spotkanie-przedstawicieli-gmin-i-powiatu/

więcej...

30 września br. zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

więcej...

2 września 2016 w Sali Stropowej Brzeskiego Ratusza doszło do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej samorządów współtworzących Subregion Brzeski. Partnerstwo podpisali przedstawiciele gmin wchodzących w skład tej inicjatywy (Brzeg-lider Subregionu, Lubsza, Olszanka, Skarbimierz oraz Gmina Wiejska Oława) i Powiatu Brzeskiego.