więcej...

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski spotkali się z wicemarszałkiem województwa Antonim Konopką w celu omówienia propozycji podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w18 listopada 2015 w brzeskim ratuszu.

więcej...

30 lipca 2015 zakończyła się realizacja wspólnego projektu 6 jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski.

więcej...

3 lipca br. komisja przetargowa podjęła decyzję o unieważnieniu przetargu na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pn. Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu przy ul. Mossora 1.