więcej...

Włodarze gmin i powiatu wchodzących w skład Subregionu Brzeskiego spotkali się 15 lutego 2016 r.  w celu omówienia kierunków dalszej współpracy w ramach działań podejmowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

więcej...

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski spotkali się z wicemarszałkiem województwa Antonim Konopką w celu omówienia propozycji podziału środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w18 listopada 2015 w brzeskim ratuszu.

więcej...

30 lipca 2015 zakończyła się realizacja wspólnego projektu 6 jednostek samorządu terytorialnego tworzących Subregion Brzeski.