więcej...

18 czerwca br. komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji dla zadań, jakie w przyszłości będzie realizować Gmina Skarbimierz.

więcej...

16 czerwca 2015 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg zamieszono ogłoszenie o przetargu na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań Gminy Lubsza.

więcej...

12 czerwca w brzeskim ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. W jej trakcie koordynatorzy projektu przedstawili informacje o kończącym się projekcie oraz zrealizowanych już zadaniach.