więcej...

22 czerwca br. komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji dla zadań, jakie w przyszłości będzie realizować Gmina Olszanka.

więcej...

18 czerwca br. komisja przetargowa rozstrzygnęła przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji dla zadań, jakie w przyszłości będzie realizować Gmina Skarbimierz.

więcej...

16 czerwca 2015 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg zamieszono ogłoszenie o przetargu na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań Gminy Lubsza.