więcej...

W dniu 8 czerwca 2015 komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o przetargach na opracowanie studiów wykonalności inwestycji. Przetargi te dotyczyły zadań Gminy Olszanka i Powiatu Brzeskiego.

więcej...

3 czerwca 2015 komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.

więcej...

28 maja 2015 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg zamieszono ogłoszenie o przetargu na opracowanie studium wykonalności inwestycji (SWI), którą będzie realizować Powiat Brzeski.