więcej...

28 maja 2015 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg zamieszono ogłoszenie o przetargu na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) drogowych Gminy Olszanka.

więcej...

Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniu 27 maja br. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie studiów wykonalności dla inwestycji, które będzie realizować Gmina Brzeg.

więcej...

25 maja 2015 ogłoszony został przetarg mających na celu wybór wykonawców, którzy opracują studia wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.