więcej...

12 czerwca w brzeskim ratuszu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych”. W jej trakcie koordynatorzy projektu przedstawili informacje o kończącym się projekcie oraz zrealizowanych już zadaniach.

więcej...

W dniu 8 czerwca 2015 komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o przetargach na opracowanie studiów wykonalności inwestycji. Przetargi te dotyczyły zadań Gminy Olszanka i Powiatu Brzeskiego.

więcej...

3 czerwca 2015 komisja przetargowa otworzyła oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony przetarg na opracowanie studiów wykonalności inwestycji (SWI) dla zadań niezbędnych dla rozwoju Subregionu Brzeskiego.