więcej...

19 czerwca 2018 zakończył się nabór wniosków do poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dla projektów realizowanych na terenie Subregionu Brzeskiego.

więcej...

21 marca br. w miejskim ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z przedstawicielami Subregionu Brzeskiego i zaproszonymi beneficjentami realizującymi projekty przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

więcej...

Trwają roboty związane z realizacją partnerskiego projektu Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".