więcej...

Dokumentacje projektowe, które zostały opracowane w ramach projektu „Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" na rzecz Gminy Brzeg ułatwiły aplikowanie o środki zewnętrzne.

więcej...

Trwa rzeczowa realizacja projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz".

Rozstrzygnięte zostały postępowania i podpisane umowy dotyczące przebudowy ulic Wolności i Nadbrzeżnej w Brzegu oraz budowy ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu. Wyłoniono także wykonawców nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.

więcej...

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz jest projektem realizowanym na terenie Gminy Brzeg i Gminy Skarbimierz.


Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodzą z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.