więcej...

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025. Program rozwoju obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego"

Nowy okres programowania budżetu unijnego dla Polski na lata 2014-2020 zakłada wprowadzenie nowego narzędzia wspierającego rozwój terytorialny jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz Obszary Funkcjonalne, za pomocą którego miejskie obszary funkcjonalne – miasta i powiązane z nimi gminy, mogą wspólnie pozyskiwać środki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Środki te będzie można pozyskiwać m.in. w ramach regionalnych oraz krajowych programów operacyjnych.

więcej...

Trwają przygotowania do opracowania Strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020 z perspektywą aż do 2025 roku. W skład Subregionu Brzeskiego wchodzą: Gmina Brzeg, Gmina Lubsza, Gmina Skarbimierz, Gmina Olszanka, dolnośląska Gmina Oława oraz Powiat Brzeski.
Chcąc opracować jak najlepszą Strategię, odzwierciedlającą potrzeby mieszkańców oraz pomysły na rozwój Subregionu Brzeskiego, konieczne jest zebranie opinii od mieszkańców za pośrednictwem specjalnej ankiety.

więcej...

Ruszyły przygotowania do opracowania strategii dla obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego na lata 2014-2020. Specjalne plany pozwolą ustalić kierunki rozwoju poszczególnych gmin, ich możliwości społeczno-gospodarcze a przede wszystkim lokalizację inwestycji.

Subregion Brzeski to wspólna inicjatywa sąsiadujących ze sobą gmin i powiatu z terenu województwa Opolskiego i Dolnośląskiego. Dlatego też w przedsięwzięciu uczestniczą: Gmina Lubsza, Gmina Olszanka, Gmina Skarbimierz, Powiat Brzeski, dolnośląska Gmina Oława oraz Gmina Brzeg, jako lider projektu.