więcej...

W imieniu koordynatorów projektu pn. "Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze funkcjonalnym Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych" witamy Państwa na stronie subregionbrzeski.pl. Strona ta powstała jako element ww. projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.